Descrierea instituției

Instituţia de Educație Timpurie nr. 215 municipiul Chişinău, amplasată pe strada 31 august 1989 , nr. 94 a fost deschisă la 01.03.1990 după proiect cu 12 grupe şi este înregistrată la Consiliul Municipal Chişinău. Din momentul înregistrării grădiniţa a obţinut statut de persoană juridică. Instituţia se găseşte într-o clădire – tip şi respectă strict normele sanitaro-igienice, deţinând avizul pozitiv de la CMPM, cerinţele şi regulile securităţii anti-incendiare.

În conformitate cu normele şi regulile sanitare, grădiniţa dispune de:

  • teren de joacă şi activităţi la aer liber pentru fiecare grupă separat;

  • teren de sport;

  • sală de sport;

  • sală de muzică;

  • „Casa mare”;

  • bazin.

Încăperile instituţiei sunt înzestrate cu inventar capitonat şi necapitonat, aparataj electric şi medical, materiale didactice, jucării.