Strategia de dezvoltare

Pentru că IET nr.215 să se dezvolte cu adevărat, în activitatea cotidiană fiecare angajat conştientizează factorii – cheie, care vor condiţiona eficienţa:

  1. Calitatea conştientă manifestată de director, un lider eficient, care răspunde în faţa colectivului pentru strategiile manageriale şi se implică în măsură suficientă cu scopul de a cunoaşte progresele pe care le înregistrează colectivul .

  2. Implicarea celorlalţi angajați prin delegarea unui anumit volum de responsabilităţi (revederea obligaţiunilor profesionale existente şi promovarea acestora prin ordin intern).

  3. Planul de studii bine structurat. Se va încuraja gradul de implicare în cadrul acestei structuri. Aceleaşi cerinţe sunt în vigoare şi pentru respectarea termenilor de realizare al deciziilor proprii şi a celor impuse de necesităţi, reglementate de către organele de resort.

  4. Activitate didactică prin provocări de ordin intelectual. Cadrele didactice vor da dovadă de entuziasm, profesionalism în raport cu reușitele copiilor.

  5. Existenţa unei ambianţe centrate pe muncă, disciplină, valori culturale. Activitatea să fie bazată pe conţinutul sarcinilor concrete şi control în baza conexiunii inverse, timp acordat subiectelor de rutină, fundal liniştit.

  6. Comunicarea eficientă între administrație- cadrele didactice –copii- parinți.

  7. Cadrele didactice, cât şi administraţia, dispun de registre pentru fixarea datelor planificării şi evaluării.

  8. Implicarea părinţilor. Aici se are în vedere acordarea acelui suport atât de necesar pentru obținerea reușitelor în procesul instructiv-educativ, participarea la şedinţele de discutare a progreselor copiilor, lecturi în comun ale părinţilor şi copiilor .

  9. Climat pozitiv. Implicarea personalului, copiilor şi a părinţilor într-un şir de activităţi extracurriculare.