Districtul de şcolarizare al instituţiei

Bulevardul Şt. cel Mare, de la nr.115 până la capăt; de la nr.160 până la capăt;

Mitropolit Dosoftei, de la nr.97 până la nr.103 şi de la nr.116 până la nr.140 ;

str. Maria Cibotari de la nr.1 până la nr.49 şi de la nr.2 până la nr.18;

str. Nicolae Iorga de la nr.2 până la nr.12; de la nr.1-nr. 27, de la nr.14 – nr.28;

str. Bucureşti de la nr.71 până la nr.87 şi de la nr.66 până la nr.72; de la nr.111 până la capăt, de la nr.94 până la capăt şi nr.96, 96/1; de la nr.89 până la nr.109 şi de la nr.74 până la nr.92;

str. Mitropolit Bănulescu-Bodoni de la nr.2 până la nr.20;

str. M. Kogălniceanu, de la nr.65 până la nr.75 şi de la nr.58 până la nr.76; nr.77 – nr.93 ; nr.78 – nr.84; de la nr.95 până la capăt şi de la nr.86 până la capăt;

str. Şciusev de la nr.65 până la nr.93 şi de la nr.66 până la nr.86; de la nr.95 – nr.105; de la nr.88 – nr.102; de la nr.107 până la capăt şi de la nr.104 până la capăt;

str. A. Mateevici, nr.87 – nr.111; nr.66 – nr.86; de la nr.79 până la nr.85 şi de la nr.60 până la nr.64; de la nr. 113 până la capăt şi de la nr.88 până la capăt;

str. Sfatul Ţării, nr.1 – nr.41; nr.2 – nr.20;

str. 31 August 1989, nr.115 – nr.133 ; nr.78- nr.82; de la nr.135 până la capăt şi de la nr.84 până la capăt;

str. Alexandru Plămădeală;

str. Constantin Stere;

str. Alexandru Corobceanu;

str. Alexandru Lăpuşneanu;

str. Toma Ciorbă de la nr.1 până la nr.17 şi de la nr.2 până la nr.28;

str. Mitropolit Petru Movilă de la nr.1 până la nr.29 şi de la nr.2 până la nr.14;

str. Serghei Lazo de la nr.1 până la nr.19 şi de la nr.2 până la nr.28;

str. Mihai Viteazu